img
Algemeen

Leiding
Algemeen

De Leiding 

Jong Nederland Haelen heeft een leuke groep leiding die zich actief inzet voor onze leden. Elke week organiseren zij een groepsbijeenkomst.  Zelden komt het voor dat leiding niet passend is binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Mocht dit echter voorkomen, dan wordt deze gewisseld. 

Naast de wekelijkse groepsavonden van anderhalf uur, is de leiding actief in verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van diverse taken. 

Om de kwaliteit van onze vrijwilligers te waarborgen, nemen zij regelmatig deel aan cursussen en trainingen met als doel de programma’s zo goed mogelijk af te stemmen. Alle leiders, leidsters en overige stafleden zijn voor aanvang van hun functie op de hoogte gebracht van het aanstellingsbeleid van stichting Jong Nederland Haelen en hebben een gedragscode (leidingcontract) ondertekend. Ook hebben ze een verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten afgeven. Deze wordt door Jong Nederland Haelen gratis verstrekt. 

De leiding, stafleden en het algemeen bestuur vormen samen de leidingraad. Deze komt minimaal 4 keer per jaar samen. In de leidingraad worden beslissingen genomen en gestemd over nieuwe bestuursleden. 

Sponsoren

Onze trotse sponsoren