img
Geschiedenis

Algemeen
Geschiedenis

Hoe het begon in 1962

In de kern Haelen waren bij de start van Jong Nederland in 1962, in tegenstelling tot omliggende dorpen, geen specifieke jeugdverenigingen en er was ook geen Patronaatswerk voor jongeren. Wel was er een studentenclub "Niek Savio" voor jongens die de Mulo of de HBS bezochten. In de kerst- en paasvakantie waren er voor hen activiteiten en in de zomervakantie gingen ze op kamp. In 1962 kwamen er initiatieven om een afdeling van Jong Nederland op te richten, waarvoor veel belangstelling was. Trekkers van het eerste uur waren o.a.  Chris Verheyden, Jac Knoben, May Saelmans, Jan Simons, Henk Leenders en Sjra van Horne. 

Zonder middelen, materialen en accommodatie werd gestart met de activiteiten voor enkele tientallen jongens onder leiding van een oud ervaren leider van Jong Nederland Neer, Chris Verheyden. Met de nodige hulp van een oudercomité werden acties opgestart om middelen en materialen te verwerven. In het begin spitsten de activiteiten zich vooral toe op het buitenleven. De bosrijke omgeving met het Leudal in Haelen was daar zeker debet aan. Reeds in 1963 vond het eerste kamp plaats te Ottersum. 
 

Accommodaties

De leegstaande, uitgewoonde en in verval zijnde noodkerk was het eerste door Jong Nederland Haelen in gebruik genomen verblijf. Er werd gebruik gemaakt van de voormalige sacristie en het in deze kerk getimmerde voormalige Groene Kruisgebouw. Echter door een felle brand, vanwege een omgevallen oliekachel, moesten deze ruimtes weer verlaten worden. Vervolgens werd gebruik gemaakt van een kelder onder deze noodkerk en het inmiddels gerealiseerde naastliggende nieuwe jeugdhuis. Na herhaaldelijk aandringen en bespelen van Haelense raadsleden door de leiding lukte het om uiteindelijk in 1977 een eigen accommodatie te krijgen binnen Trefcentrum Aldenghoor, genaamd “Oos Heukske”, waarvan momenteel na 40 jaar nog altijd gebruik van wordt gemaakt. 
 

Leiding

Uiteraard had bij de oprichting van Jog Nederland Haelen niemand van de leiding, uitgezonderd de oud leider van Jong Nederland Neer, een noodzakelijke bevoegdheid. Niemand had immers nog de Inleiding- of  kampcursus gevolgd. Er werd vanuit hogerhand dan ook druk op ons uitgeoefend om voornoemde cursussen te gaan volgen. Zeker nadat de oud leider uit Neer al na een korte periode stopte met Jong Nederland. 

Vanuit onze afdeling meldden we vervolgens enkele leiders aan voor de Inleidingcursus die op de Spar te Haelen werd gehouden. De minimum leeftijd voor deelname was 18 jaar. Omdat Sjra van Horne pas 17 jaar was werd hij op papier een jaar ouder gemaakt zodat hij toch kon deelnemen. Enkele jaren daarna in 1967 haalden Henk Leenders en Sjra van Horne hun kampbrevet en kon Jong Nederland Haelen ook bevoegd op kamp gaan. Een toezichthoudende rol op deze kampen was ook weggelegd voor een aalmoezenier die meeging. Omdat de gezondheid van Kapelaan Heidendael broos was gingen collega geestelijken van hem mee op ons kamp. 

In deze beginperiode viel vooral het enthousiasme en de inzet van een aantal jongeren op die letterlijk en figuurlijk dag en nacht met Jong Nederland bezig waren. Achteraf realiseerden zij zich pas dat zij toentertijd als jongeren grote verantwoordelijkheden en risico’s op zich namen Gelukkig is het altijd goed gegaan en zijn we gespaard gebleven van grote problemen in de vereniging en tijdens de kampen.
 

Ondersteuning

We ondervonden veel steun van de ouders, middels deelname van hen aan een oudercomité, van de Gemeente Haelen en van lokale ondernemers. Hierdoor beschikten we reeds snel over tenten en een, zij het beperkte, groepsaccommodatie. Omdat we zelf over geen inhoudelijke ervaring beschikten aangaande de methodiek van Jong Nederland hebben we veel steun gehad vanuit het District Thorn en Jong Nederland Provinciaal. Niet alleen toetsend maar vooral faciliterend. De directe en hulpvaardige contacten met het Provinciale Jong Nederlandbureau waren zeer ondersteunend voor onze activiteiten. 

Dankbaar werd gebruik gemaakt van het spelaanbod uit het leidersblad Idee en werd deelgenomen aan District, Provinciale en Nationale activiteiten. 
 

Jong Nederland als aanjager van meerdere verenigingen. 

Door de leiding van Jong Nederland Haelen werden direct carnavalsactiviteiten nieuw leven ingeblazen. Dit omdat de Vreigeliers enkele jaren daarvoor ter ziele gegaan waren. Men richtte reeds in 1963 de Jeugdvreigeliers op en vanaf dat jaar trok ook weer de carnavalsoptocht door Haelen. Aansluitend hieraan organiseerde Jong Nederland in Haelen het succesvolle jeugddansen voor jongeren. Ook de jaarlijkse wielerronde onder auspiciën van de NWB werd door Jong Nederland weer opgepakt. De leiders Henk Leenders en Sjra van Horne stonden aan de wieg van de oprichting van de volleybalclub Haelen in 1969 en de tafeltennisclub Haelen werd door Jong Nederland Haelen gefaciliteerd. 

Trots kunnen we er nog steeds op zijn dat dankzij de vele vrijwilligers en dit na ruim 50 jaar Jong Nederland Haelen en 75 jaar Jong Nederland Limburg in het huidige computertijdperk het spel van Jong Nederland nog niets aan waarde heeft ingeboet en nog steeds in Haelen gespeeld wordt. 

Ik ben blij dat ik daaraan een bijdrage heb mogen en kunnen leveren. 

Sjra van Horne 

Sponsoren

Onze trotse sponsoren