img
Vertrouwenspersoon

Algemeen
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Jong Nederland Haelen biedt leden, ouders van leden, leiding en stafleden de mogelijkheid om zich te wenden tot een vertrouwenspersoon, indien het geschil niet onderling opgelost kan worden.  Deze vertrouwenspersoon geeft advies en ondersteuning, indien men slachtoffer is van discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, pesten of geweld. 

De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen partijen bij onderlinge, Jong Nederland Haelen gerelateerde, geschillen. In alle gevallen is de vertrouwenspersoon er ter ondersteuning van de melder en/of het slachtoffer. De vertrouwenspersoon functioneert onafhankelijk van de besturen. De vertrouwenspersoon luistert naar jouw verhaal. De vertrouwenspersoon is bevoegd om bestuursvergaderingen bij te wonen en zaken aan de orde te stellen. 

Voor reguliere vragen of opmerkingen omtrent groepsbijeenkomsten of andere activiteiten van Jong Nederland Haelen, is het groepsbestuur het eerste aanspreekpunt.  

Het dagelijks bestuur bespreekt met aspirant leiding het gedragscode en het aanstellingsbeleid. Daarna vraagt hij een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan voor deze leiding. Pas als deze ontvangen is en aan alle punten voldaan is, mag de nieuwe leider of leidster (wel of niet) toetreden tot de leidingraad. 

 

Waarom heeft Jong Nederland Haelen een vertrouwenspersoon? 

Het is belangrijk dat leden, ouders van leden, leiding en stafleden de mogelijkheid hebben om zaken bij ons te melden. De provinciale organisatie Jong Nederland Limburg heeft ook een protocol opgelegd aan al haar afdelingen. Ook zij hebben (provinciale) vertrouwenspersonen aangesteld. De plaatselijke vertrouwenspersoon kan ook hun raadplegen of een casus doorzetten indien hij dat nodig acht. Ook leden, ouders van leden, leiding en stafleden kunnen hier terecht met vragen indien de vertrouwenspersoon van Jong Nederland Haelen even geen rol kan spelen in de kwestie die er speelt. 

Sponsoren

Onze trotse sponsoren