img
Lid worden

Leden
Lid worden

Lid worden

Ben jij op zoek naar spanning, avontuur en gezelligheid? Dan ben je bij Jong Nederland Haelen op het juiste adres! 

Jong Nederland Haelen is er voor iedereen vanaf 4 jaar (groep 1). Je kunt op ieder moment van het jaar instromen in een bestaande groep, mits hier plaats is. Via de scholen, sociale media en mond-tot-mond reclame benaderen we de kinderen in Haelen die in de geschikte leeftijdscategorie vallen. Maar mocht je deze oproep gemist hebben, kom je uit een ander dorp of ben je al wat ouder, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!  

Onze contactpersoon Anouck Janssen (info@jnhaelen.nl) zal u, na het invullen van onderstaande lijst, laten weten of er nog plek is op de groep waar u zoon/dochter qua leeftijd in zou vallen. Als er nog plek is mag uw zoon/dochter drie keer vrijblijvend meekijken. Na drie keer de groepsbijeenkomsten bezocht te hebben, kunt u onderstaand aanmeldformulier invullen om lid te worden. 

Het is niet mogelijk om zonder vooraf contact te hebben gehad voor het eerst een groepsbijeenkomst te bezoeken.
 

Contributie en lidmaatschap

Jong Nederland Haelen is van oudsher een club die wil proberen hun contributie zo laag mogelijk te houden. Echter ontkomen ook wij niet aan de jaarlijkse stijging van kosten. Daarom stelt het bestuur jaarlijks de contributie vast. Indien deze verandert wordt dit vermeld op de site of op een andere manier gecommuniceerd. 

Wij hanteren de onderstaande regels omtrent de contributie. Deze contributievoorwaarden hebben betrekking op alle lopende en nieuw af te sluiten lidmaatschappen.
 

Contributievoorwaarden

  • Het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 31 augustus en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. 

  • De contributie wordt aan het begin van het jaar geïncasseerd. 

  • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen dienen dus vóór 1 augustus gemeld te worden via info@jnhaelen.nl. Bij opzeggingen ná 1 december blijft de contributie voor het volgende seizoen verschuldigd. 

  • Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van het contributiegeld plaats. 

  • Voor speciale activiteiten buiten de regulieren groepsbijeenkomsten, kan een extra eigen bijdrage gevraagd worden.

  • Deelname aan het zomerkamp (niet verplicht) valt niet onder de contributie en hiervoor wordt ieder jaar een apart bedrag berekend. 

  • Stichting Jong Nederland Haelen behoudt zich het recht voor om de contributie voorwaarden aan te passen. Het verdient daarom ook de aanbeveling om regelmatig deze voorwaarden te raadplegen, welke worden gepubliceerd op deze website.

De contributie voor seizoen 2021-2022 bedraagt €66,00. De contributie is exclusief het zomerkamp.
 

Stichting Leergeld 

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen ook mee laten doen aan bijvoorbeeld Jong Nederland! 

Via stichting Leergeld’s afdeling Leudal, bieden zij kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Meer informatie over "Stichting Leergeld Leudal" kunt u vinden op: https://www.leudal.nl/stichting-leergeld. Bel of mail met leergeldleudal@gmail.com, 06-36085727. Voor vragen kan men altijd bij het bestuur van Jong Nederland Haelen terecht.

Sponsoren

Onze trotse sponsoren