img
Besturen

Algemeen
Besturen

Onze besturen 

Binnen de structuur van stichting Jong Nederland Haelen zijn twee besturen: het groepsbestuur en het dagelijks bestuur. De twee besturen samen vormen het Algemeen bestuur en komen samen op regelmatige basis. 

Alle bestuursleden zijn voor aanvang van hun functie op de hoogte gebracht van het aanstellingsbeleid van Jong Nederland Haelen en hebben een leidingcontract ondertekend. Ook hebben ze een verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten aanleveren. Deze wordt door Jong Nederland Haelen gratis verstrekt. 
 

Groepsbestuur 

Dit bestuur houdt zich bezig met: 

 • Alles wat er in de groepen omgaat (leden en leiding). 

 • Coördinatie van de leeftijdsgroepen (minioren, maxioren, junioren en senioren). 

 • Kadervorming voor de trainingen en opleidingen voor alle leiding. 

 • Het aansturen en informeren van alle leiding, zoals de indeling van de groepen.

 • Zorg dragen voor de indeling van alle kinderen en leiding. 

 • Organiseren van cursussen en informatiebijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering van alle leiding. 

 • Contact onderhouden met ouders wanneer er zich problemen voordoen.

 • Ervoor zorgen dat de leiding een gevarieerd programma maakt voor de leden. 

Het groepsbestuur bestaat uit: 

 • Contactpersoon ouders en lid: Anouck Janssen 
 • Lid: Dorthe Spee
 • Proefleden: Jeffrey Hodzaelmans, Romy Smolders en Anne Achten

 

Algemeen bestuur 

Het dagelijks bestuur stuurt de grote algemene zaken in de vereniging aan. Denk hierbij aan: 

 • Het beheer van ons lokaal. 

 • Financieel beheer. 

 • ARBO, wetgeving en subsidies. 

 • Relatiebeheer en sponsoring. 

 • Ledenadministratie en AVG. 

 • Contacten overheid en bovenplaatselijke niveaus. 

 • Het organiseren van vergaderingen. 

 • En alles wat de druk op het groepsbestuur kan verminderen. 

Het algemeen bestuur bestaat uit: 

 •  Voorzitter: Sharon Schreurs 
 •  Penningmeester: Sven Cupers 
 •  Secretaris: Noud Arts 
Sponsoren

Onze trotse sponsoren